Sajak Sunda

Dangding

Ku : Rima

Sagara ngocèak malapah garah

Langit eundeur beunang ku peurah

Matana nyurilak nyorot teu napak

Meureumkeun srangèngè nu ngajampè

 

Dangding ngagedig leumpang na awang-awang

Taya rupa kur sora nu kabuka

Nitis dèwa nurunkeun tahta

Mangku jalma nu teu boga rasa

 

Lain siksa lain dosa

Lain naraka lain surga

Lain bagja lain doraka

Tapi malaikat nu rèk ngabèat