Balé Rancagé XXXIII “Gerbang Awal Menuju Lises Jaya”

_DSC0065

Sabtu (26/03/2016), berlangsung sebuah Pagelaran Alam yang dilaksanakan di Sanggar Penelitian Latihan dan Pengembangan Pertanian (SPLPP) Unpad yang terletak di Desa Arjasari, Kab. Bandung. Acara Pagelaran Alam ini dibuat sebagai puncak acara dari rangkaian Balé Rancagé XXXIII Lingkung Seni Sunda (Lises) Unpad. Acara Balé Rancagé XXXIII adalah acara tahunan yang bertujuan sebagai bentuk kaderisasi organisasi atau sering di sebut sebagai rangkaian acara penerimaan anggota baru dari Lises Unpad.

Acara Balé Rancagé XXXIII ini sebenarnya telah berlangsung dari tanggal 7 maret 2016 dengan di awali rangkaian pertama yaitu Open House. Dengan tema “Sunda Ti Bihari Ka Kiwari”, rangkaian Balé Rancagé XXXIII ini mendatangkan pemateri-pemateri berpengalaman yang juga merupakan alumni dari Lises Unpad untuk mengisi ceramah budaya yang dilaksanakan pada rangkaian pertama saat Open House. Nama-nama tersebut adalah Kang Dian Hendrayana, Kang Ro’I dan Juga Kang Sali Iskandar.

Setelah rangkaian Open House, calon anggota Lises (baranyai) dihadapkan pada rangkaian selanjutnya yaitu diklat. Acara diklat ini berlangsung selama 5 hari yaitu pada tanggal 8,9,11,12 dan 15 maret 2016 dengan materi yang di sampaikan adalah materi teori dan praktek gamelan, materi teori dan praktek tari, dan terakhir adalah materi make up dan kostum. Untuk materi-materi yang diberikan saat diklat pun di sampaikan oleh pemateri yang handal dalam bidangnya yang juga merupakan alumni dari Lises Unpad yaitu Kang Itet dan The Inonk. Setelah rangkaian diklat, baranyai sebutan dari calon anggota Lises di hadapkan pada rangkaian puncak dari Balé Rancagé XXXIII yaitu Pagelaran Alam. Dengan konsep kerajaan sunda tempo dulu, baranyai diminta melakukan penampilan kesenian sunda dalam bentuk apapun sepeerti puisi ataupun tarian. Dalam pagelaran alam pun, baranyai diberi materi-materi dalam bentuk pos-posan atau dalam Bahasa sunda disebut “ngalingling”.

Dari 379 pendaftar, hanya 185 calon anggota yang mengikuti rangkaian terakhir yaitu pagelaran alam. Pada tahun ini memiliki nama entragan indrawarman. Semoga dengan diterimanya 185 anggota baru ini bisa menjadi anggota yang loyal dan bertanggung jawab, tak hanya kepada Lises tapi kepada diri mereka sendiri. Karena, pagelaran alam bukanlah akhir, tetapi gerbang awal bagi si anggota baru untuk mengenal dan berlatih jauh lebih dalam tentang budaya Sunda. Semoga 185 anggota baru ini bisa membawa Lises Unpad menjadi semakin Jaya!

REKOR ANU MUNGGARAN SENI ORMATAN TARAWANGSA

foto

Sejarah anu munggaran di jawa barat, hususna di dayeuh sumedang kusabab parantos janten rékor dunia seni ormatan Tarawangsa ( 27/02/2016 ), anu janten grup pang seueurna.

Sadayana aya dua puluh grup atanapi paguyuban anu rata-rata anggota grupna tilu puluh jalmi, janten kirang langkung aya 600 pamilon anu ngiringan mecahkeunn rékor dunia ieu. Pamilihan kasenian tarawangsa, kumargi tarawangsa mangrupikeun kasenian asli ti sumedang anu asalna ti daérah rancakalong. Seueur anu ngarojong sareng anu hadir dina ieu acara, diantawisna aya Kapolsék sumedang, Wakil Bupati Sumedang, aya ogé anu janten perwakilan ti Musieum Rékor Dunia Indonésia ( Muri ), aya masayarakat sumedang ogé, aya anu ti luar sumedang dugika turis asing anu ngiring ilubiung ngaramékeun ieu acara.

“ Musik tarawangsa henteu ngan saukur menarik, sanjan sim kuring sanés ti sunda tapi nalika ngadangu musik ieu aya makna aya anu luar biasa anu karaos ku simkuring. “ cariosan salah sawios turis ti Amérika serikat, Palmer Keen.

Acara anu dilaksanakeun di sumedang ieu témana nyaéta “ ngahijikeun rasa” anu mangrupakeun salah sahiji cara kanggé ngareketkeun rasa anu janten pemain anu kawitna ti sababaraha paguyuban anu janten pamilon kanggé maénkeun musik Tarawangsa kalayan sasarengan.

“ tujuan di ayakeunna acara ieu henteu ngansaukur hoyong janten spektakulér dina préstasi ku janten rékor dunia, tapi urang saréréa hoyong masihan sesutu kanggé sumedang, diantawisna nyaéta ngayakeun doa sasarengan ngalangkungan versi budaya, kumargi musik ieu kalebet salah sawios musik anu dahsyat “ cariosan ti salah sawios ketua pelaksana, Krisna Supriatna.

Rencana munggaran pelaksanaan acara ieu di gelar di alun-alun Sumedang. Tapi kumargi hujan, panitia ngadamel hiji kaputusan kanggé ngalihkeun lokasi pelaksanaan ka Gedung Negara Sumedang. Hal ieu henteu ngaganggu jalanna acara sareng kaputusan ti Musieum Rékor Dunia Indonésia ( Muri ) kanggé masihkeun piagam Rékor Dunia

Kudiayakeunna ieu acara, panitia anu ngayakeun acara miharep kapayunna masyarakat nambihan resep kana seni budaya. Salian ti éta, tiasa janten motivasi kanggé urang sadaya, kanggé ngamumulé sarta ngalestarikeun seni budaya tradisional tarawangsa atanapi nu lianna. Pak krisna ( ketua pelaksana ) nyarioskeun hiji papatah anu kieu ugerna “ upami budaya hiji nagara hancur pasti nagarana ogé bakal hancur “.

Bale Rancage XXXIII

myhome

Selamat untuk adik adik yang sudah daftar Bale Rancage XXXIII Lises Unpad 🙂

Jangan lupa Lises Unpad memiliki beberapa rangkaian acara Bale Rancage XXXIII untuk adik adik yang telah daftar, diantaranya :

Tanggal 6 Maret 2016 Opening Bale Rancage XXXIII

Tanggal 7 Maret 2016 Diklat I

Tanggal 8 Maret 2016 Diklat II

Tanggal 10 Maret 2016 Diklat III

Tanggal 11 Maret 2016 Diklat IV

Tanggal 14 Maret 2016 Diklar V

Tanggal 15-16 Maret 2016 Medhical Check-up

Tanggal 26-27 Maret 2016 Pagelaran Alam

Nah untuk itu, bagi adik-adik yang telah daftar dimohon untuk mengikuti seluruh rangkaian Acara Bale Rancage XXXIII, karena dengan mengikuti rangkaian tersebut adik – adik akan mengetahui apa saja yang ada di Lises Unpad 🙂

 

 

Rekor Dunia Baru Seni Ormatan Tarawangsa

IMG_6447

Sejarah baru bagi Jawa Barat, khususnya Kota Sumedang karena telah memecahkan rekor dunia Seni Ormatan Tarawangsa pada Sabtu (27/2/2016), sebagai grup terbanyak.

Terdapat dua puluh grup atau paguyuban yang rata-rata anggota per-grupnya tiga puluh orang, sehingga ada ±600 peserta yang mengikuti pemecahan rekor dunia ini. Pemilihan kesenian Tarawangsa sendiri, karena Tarawangsa merupakan kesenian asli Sumedang yang berasal dari desa Rancakalong. Banyak yang mendukung dan hadir di acara ini, diantaranya ada Kapolsek Sumedang, Wakil Bupati Sumedang, perwakilan Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri), masyarakat Sumedang bahkan luar Sumedang hingga turis asing yang juga ikut meramaikan acara.

“Musik tarawangsa tidak hanya menarik, walaupun saya bukan orang Sunda tetapi saat mendengar musik ini seperti ada rasa yang sangat kuat dalam hati saya.” Ujar salah satu turis asal Amerika Serikat, Palmer Keen.

Acara yang dilaksanakan di Gedung Negara Sumedang ini bertemakan “Ngahijikeun Rasa” yang diartikan sebagai mempersatukan rasa para pemain yang berasal dari berbagai macam paguyuban yang menjadi peserta untuk memainkan musik Tarawangsa secara bersamaan.

“Tujuan diadakannya acara ini tidak sebatas hanya ingin spektakuler mengejar prestasi dengan mencatat rekor dunia, tetapi kami ingin berbuat untuk Sumedang, diantaranya adalah doa bersama melalui versi budaya, karena musik ini termasuk musik yang sangat dahsyat.” Ujar ketua pelaksana, Krisna Supriatna.

Rencana awal pelaksanaan acara ini digelar di alun-alun Sumedang. Tetapi karena hujan, akhirnya panitia memutuskan untuk memindahkan lokasi pelaksanaan ke dalam Gedung Negara Sumedang. Hal ini tidak mengganggu berlangsungnya acara dan keputusan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) untuk memberikan piagam pemecahan rekor dunia.

Dengan diadakannya acara ini, panitia penyelenggara berharap nantinya masyarakat semakin cinta terhadap seni budaya. Selain itu, dapat menjadi motivasi bagi kita semua, untuk mencintai serta melestarikan seni budaya tradisional baik Tarawangsa ataupun budaya lainnya. Pak Krisna (ketua pelaksana) menyebutkan sebuah pepatah berbunyi “jika budaya suatu negara hancur maka negaranya pun akan hancur”.

(Penulis: Litbang. Lises Unpad)

Lakon Putri Kaniswara: Apresiasi untuk Budaya Sunda

IMG_9980

Indonesia merupakan negara yang kaya budaya, salah satunya adalah budaya Sunda yang ada di Jawa Barat. Kebudayaan ini penting untuk kita pertahankan dan lestarikan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pagelaran yang menampilkan berbagai macam instrumen budaya di dalamnya. Dengan semangat untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Sunda, Lingkung Seni Sunda Universitas Padjadjaran (Lises Unpad) mengadakan sebuah Pagelaran Akhir Tahun “Lakon Putri Kaniswara”.

Pada tahun 2015 ini, Pagelaran Akhir Tahun Lises Unpad mengangkat sebuah cerita lakon berjudul “Putri Kaniswara”. Pagelaran ini telah sukses dilaksanakan pada Jum’at (27/11) di Lapangan Basket Bale Santika Universitas Padjadjaran kampus Jatinangor. Pagelaran ini dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu pada pukul 14.00 WIB untuk pelajar dan pukul 19.00 WIB untuk mahasiswa dan umum.

Lakon Putri Kaniswara  disutradarai oleh ki dalang Apep A.S Hudaya. Pagelaran ini menyuguhkan cerita Gatot Kaca dan Suteja yang melakukan sayembara memperebutkan seorang wanita agar bisa mendapatkan ilmu dari sang guru. Wanita yang diperebutkan itu adalah Putri Kaniswara. Lakon Putri Kaniswara ini menyajikan konsep wayang yang berbeda, yaitu dengan mengolaborasikan antara wayang orang dan wayang golek. Tata musik dalam pagelaran ini juga berbeda dari biasanya karena menggunakan musik dwi warna, yaitu kolaborasi instrumen musik tradisional Sunda dan instrumen musik kontemporer, seperti saxophone, gitar, bass, dan drum. Tata panggung Lakon Putri Kaniswara menggunakan unsur multimedia dalam panggungnya yang bekerjasama dengan Cinematografi Club Fikom Unpad.  Lises juga berkolaborasi dengan Vanguard Parkour dimana mereka ikut berperan menjadi pemain dalam pementasan ini dan menyuguhkan atraksi-atraksi yang menantang.

Ki dalang Apep A.S Hudaya selaku sutradara dalam pagelaran ini juga mengungkapkan kepuasaannya atas  lakon Putri Kaniswara.

“untuk ukuran pementasan yang dilakukan Lises, menurut saya Putri Kaniswara ini hasilnya sudah cukup bagus” ujarnya.

Lises Unpad selaku penyelenggara acara berharap dengan diadakannya pagelaran ini bisa lebih mengenalkan budaya Sunda kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Hal ini diungkapkan oleh Lisy Tantowi selaku Ketua Panitia Lakon Putri Kaniswara.

“Lises ingin mencoba untuk menumbuhkan rasa cinta akan budaya,” ujarnya.

Lakon Putri Kaniswara mendapatkan apresiasi yang positif dari para penonton, baik secara kualitas maupun kuantitas. Adapun para pelajar yang datang ke pagaleran ini pada sesi pertama merupakan para pelajar dari SMP dan SMA yang ada di sekitar Jatinangor dan Bandung, yaitu SMA Al-Ma’soem, SMAN 1 Cileunyi, SMPN 3 Jatinangor, dan MAN 2 Bandung. Mereka merasa sangat terkesima dengan pagelaran dari Lises Unpad ini, karena bagi mereka pertunjukan ini adalah pertunjukan yang menyenangkan dan bisa membuat mereka lebih mengenal akan budaya.

“Seru acaranya, menarik! kita dapat ilmu juga, tadi ada tetang narkoba gitu cerita, bikin kita mikir untuk tidak menggunakan narkoba karena itu gak baik buat kesehatan juga. Adegan yang paling saya suka yaitu saat keluarnya gatot kaca dan sutedja,” ujar Mela Agustina Sari, salah satu pelajar dari SMA Al Ma’soem.

Para guru pendamping yang datang pun merasa senang karena Lises Unpad berinisiatif  menyasar para pelajar untuk ikut menyaksikan pagelaran ini.

“Bagus ya  pelajar untuk menyaksikan acara seperti ini, karena penting untuk anak sekolah agar bisa mengenal budaya Sunda,” ujar Yanti, salah satu guru pendamping dari SMPN 3 Jatinangor.

Sementara itu, antusias para penonton mahasiswa dan umum di sesi kedua juga tidak kalah besar. Menurut mereka, pagelaran yang diadakan Lises Unpad kali ini sangat unik dan menarik karena menghadirkan sesuatu yang berbeda, yaitu kolaborasi antara wayang orang dan wayang golek. Alur cerita yang mengandung unsur komedi juga menambah daya tarik dari pagelaran ini.

“baru pertama kali sebenernya nonton acara wayang dan setelah nonton acara ini jadi pengen nonton acara wayang lagi, gak nyesel nonton soalnya keren,” ujar Mutia, mahasiswa Antropologi Unpad.

Lises Unpad diharapkan untuk melakukan pagelaran yang mengandung nilai-nilai budaya Sunda seperti ini secara rutin.  Selain itu, diharapkan pula mahasiswa lainnya bisa mengikuti jejak Lises Unpad dengan melakukan aksi nyata untuk melestarikan budaya.

“Apa yang dilakukan oleh Lises ini sudah bagus, semoga akan terus dilakukan lagi kedepannya dan harus lebih bagus lagi,” ujar Gilang Nur Alam, selaku Pendamping Lises Unpad.

 

Resensi : Arulin di Palemburan

20151217_183914(0)-1

Permainan anak-anak Sunda jaman dulu, kini sudah semakin ditinggalkan seiring dengan perkebangan peradaban manusia. Teknologi yang semakin berkembang telah menggeser permainan anak-anak tradisional ini menjadi permainan modern. Permainan tradisional yang melibatkan aktivitas tubuh dan mendorong interaksi dengan teman sebaya kini tergantikan oleh permainan yang membutuhkan alat elektronik dan mengurangi kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung dengan teman.

Dalam buku ini akan digambarkan kembali beberapa permainan anak-anak lembur lengkap dengan lagu-lagunya yang disampaikan melalui cerita anak sehari-hari. Setiap permainan akan diterangkan dengan cerita-cerita dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Berikut merupakan daftar kaulinan barudak lembur yang terdapat  dalam buku ini yaitu Alap-alap, Titinnggi Ula-ali, Sapa Punya, Ambil-ambilan, Momonyetan, Kali-kali Koneng, Ngawihan tetenggek, Sisireuman, Ucing Beling, Pacici-cici putri, Alung boyong, Ucing batu, Cacauan, Timpungan, Ucing sumput, Bubuyungan, dan Papanggalan.

Pembaca yang merindukan suasana permainan lembur jaman dulu dapat kembali merasakan suasana tersebut ketika membaca buku ini. Dialog sehari-hari, latar tempat dan waktu yang digunakan, bahasa yang digunakan, dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi sederhana membuat cerita-cerita dalam buku ini terasa nyata.

Penulis buku, Akub Sumarna mengemas kaulinan barudak lembur secara rinci dengan menggambarkannya melalui cerita anak-anak yang ringan dan mudah dipahami. Buku berbahasa Sunda ini dapat kamu temukan di pabukon LISES Unpad dengan kode buku C.095

logo lises sae

Logo Lises Original

Rumpaka 31 (2013)

[print_gllr id=645]

Lises Unpad dan FIB ‘Unjuk Kabisa’ di Kagoshima Asian Youth Arts Festival

 

 

Universitas Padjadjaran (Unpad) diundang tampil pada acara Kagoshima Asian Youth Arts Festival  (KAYAF) 2015 di Kagoshima Perfecture, Jepang pada tanggal 16-20 Oktober 2015. Unpad akan menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang tahunan tersebut. Pada kegiatan ini, Unpad diwakili oleh Lingkung Seni Sunda Universitas Padjadjaran (Lises Unpad) dan Jurusan Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Padjadjaran.Kagoshima Asian Youth Arts Festival merupakan ajang yang diselenggarakan setiap tahun untuk memperingati HUT Kagoshima Perfecture yang mengundang ratusan pemuda dari seluruh Asia.

Unpad akan mengirimkan 21 orang delegasi yang terdiri dari 5 orang dosen dan 16 orang mahasiswa. Kegiatan yang diselenggarakan untuk yang kesepuluhkalinya ini terdiri dari berbagai kegiatan, seperti Youth Music Stage, School Exchange, Sport Gomi Hiroi, dan beberapa stand bazaar. Lises Unpad akan menampilkan dua tarian unggulannya, yaitu Tari Ronggeng Panggung dan Tari Topeng Tiga Watak, sementara FIB akan menampilkan Kacapi Suling dan memberikan presentasi tentang Indonesia di International University of Kagoshima (IUK).

Lises Unpad yang dimotori oleh Nurul Asri Mulyani (Fakultas Ilmu Komunikasi) selaku Pimpinan Produksi telah berlatih selama 3 bulan untuk mempersiapkan kegiatan ini. “Kami berharap dapat menampilkan yang terbaik dan membawa nama baik Indonesia,” ujarnya.  Pada kegiatan ini, Lises Unpad tidak hanya ingin sekadar memamerkan keberagaman budaya Indonesia di sana, akan tetapi juga berharap dapat memperoleh pelajaran dari budaya-budaya lain di sana. Lises Unpad berencana akan menyusun sebuah buku yang berisi kumpulan artikel dan catatan perjalanan selama kegiatan KAYAF 2015. “Hal ini bertujuan agar ada manfaat yang juga dapat dinikmati oleh mahasiswa lain yang belum berkesempatan untuk pergi ke Jepang,” jelas Riyanti, Pupuhu Lises Unpad.

Sementara itu, Fakultas Ilmu Budaya yang terdiri dari 4 orang mahasiswa di bawah asuhan Bapak Taufik Ampera, M.Hum juga akan turut memberikan pemahaman tentang budaya Indonesia kepada mahasiswa IUK sebagai bagian dari promosi pariwisata sehingga orang-orang akan tertarik untuk datang ke Indonesia.

Tim Unpad berangkat pada tanggal 15 Oktober dan akan kembali tiba di Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2015. Tim ini akan berada di bawah bimbingan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya, Dr. Mumuh Muhsin Zakaria, M.Hum

IMG_4037

DOKUMENTASI BUDAYA LITBANG LISES

OPAK SUKARESIK

RENYAH, LIMITED EDITION

Pada tanggal 7 – 9 Agustus 2015, anggota Divisi Litbang Lises Unpad berkesempatan untuk melakukan kegiatan dokumentasi budaya ke Pangandaran. Tim yang berangkat ke Pangandaran beranggotakan empat orang, yaituAbil, Jannisha, Ligia, danReinatya. Objek dokumentasi budaya kali ini adalah Opak Sukaresik. Opak Sukaresik? Itu opak yang biasa kita makan kan? Apa bedanya dengan opak lainnya? Pertanyaan – pertanyaan itu mungkin keluar dari benak anda ketika mendengar nama Opak Sukaresik. Memang nama Opak Sukaresik ini belum terkenal hingga ke Bandung, namun di daerah asalnya, opak dari Desa Sukaresik ini sudah cukup terkenal lho!

Langsung saja kita bahas tentang opak ini. Opak merupakan kudapan atau makanan ringan tradisional sejenis kerupuk yang berasal dari Jawa Barat. Bahan utama untuk membuatnya adalah beras ketan, namun ada pula yang berbahan dasar singkong. Opak dapat dibuat menjadi dua rasa yaitu asin dan manis. Kebanyakan daerah di Jawa Barat penduduknya dapat membuat opak yang tentu saja memiliki rasa dan bentuk yang serupa namun tak sama. Di Kabupaten Pangandaran, ada beberapa desa yang penduduknya memproduksi opak salah satunya adalah warga Desa Sukaresik. Sesuai dengan tempat pembuatannya, opak ini diberi nama Opak Sukaresik.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai OpakSukaresik, mari kita kenali terlebih dahulu desa yang penduduknya menghasilkan opak ini yaitu Desa Sukaresik. Desa Sukaresik berada di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Letaknya tidak begitu jauh dari pantai wisata Pangandaran. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani dan berkebun kelapa. Membuat opak bukanlah pekerjaan utama warga Desa Sukaresik, maka dari itu, opak ini terbatas dan hanya ada pada bulan-bulan sebelum musim panen karena saat musim panen, warga Desa Sukaresik sibuk di sawah dan ladang. Di desa ini sendiri, pembuat opak yang masih aktif membuat opak jika ada pesanan dan menunggu panen jumlahnya dapat dihitung jari yaitu enam rumah saja. Oleh karenaitu, opak ini dapat disebut opak yang limited edition atau opak yang terbatas.

Setelah mengenal desa yang warganya menghasilkan opak limited edition ini, mari kita kembali pada pembahasan mengenai Opak Sukaresik. Opak ini tidak jauh berbeda dengan opak lain dari segi rupa dan rasa, bahan dan cara membuatnya pun sama dengan semua opak yang kita temukan. Namun ada beberapa proses pembuatan yang menyebabkan Opak ini berbeda. Penasaran? Baca terus sampai selesai ya!

Proses pembuatan opak dimulai dari pembuatan adonan dengan cara mencampurkan seluruh bahan pembuat opak yaitu beras ketan yang sudah ditanak, garam, dan santan. Warga Desa Sukaresik menyebut proses ini sebagai “nutu”. Tidak seperti membuat adonan kue yang mungkin sering kita buat dengan mixer, adonan opak ini ditutu dengan halu pada dulang yang terbuat dari kayu. Dibutuhkan keterampilan dan kekuatan fisik untuk menutu ini karena mengangkat halunya saja sudah berat, ditambah lagi harus mengadu ke seluruh bahan hingga merata dalam keadaan yang lengket. Keleng ketan ini muncul dari sifat beras ketan, seperti saat kita memegang ulen, sangat lengket bukan? Hal tersebutlah yang membuat adonan menjadi berat.Bukan hanya itu, berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan salah seorang pembuat opak, adonan yang dibuat oleh seorang pembuat opak dalam satu kali produksi bisa mencapai 6kg. Dapat dibayangkan betapa beratnya mengaduk adonan opak ini.

Setelah adonan jadi, proses selanjutnya yaitu pemotongan dengan menggunakan pisau. Adonan diambil dari dulang lalu dibentuk silinder panjang, kemudian dipotong. Adonan yang sudah dipotong dan dilapisi plastic kemudian dicetak menjadi berbentuk lingkaran yang pipih dengan cara disusun secara bertumpuk dengan kaca lalu ditekan dengan tangan, menekannya tidak boleh terlalu keras, apabila terlalu keras adonan akan terlalu tipis.

Adonan yang sudah dipipihkan lalu disimpan di atas giribig/kirai. Giribig atau kirai adalah nampan besar yang terbuat dari bambu. Dalam penyimpanan adonan di giribig, sang pembuat harus memperhatikan jarak antara satu opak dengan opak lainnya karena jika terlalu dekat adonan dapat menempel dengan yang lain namun jika terlalu jauh akan membuang banyak tempat. Setelah itu, adonan dijemur dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 sampai 3 jam. Ketika adonan dijemur, pembuat tetap harus memperhatikan karena tingkat kekeringan dapat mempengaruhi bentuk opak, apabilaterlalu lama dijemur atau telalu cepat diangkat hasilnya tidak akan maksimal atau mengembang saat dibakar.

Ketika kering, opak kemudian ditusukkan ke kawat, lalu dipanggang. Satu kawat dapat membakar 6 buah opak. Pemanggangan dilakukan secara langsung oleh pembuat opak yang memegang dua kawat di tangan kiri dan kanannya sambil membalikan kawat tersebut agar opak tidak gosong di satu sisi.

Proses pemanggangan dan penjemuran inilah yang membuat Opak Sukaresik lebih renyah dan lebih mengembang dari opak lainnya. Kelebihan inilah yang membedakan Opak Sukaresik dengan opak lainnya.

Cara pembuatan Opak Sukaresik masih tradisional, belum ada teknologi yang berhasil mempermudah pembuatan opak ini. Sebelumnya pernah ada oven dari pemerintah untuk memanggang opak, namun hasilnya opak kurang mengembang dan tidak terlalu renyah.

Rasa, tekstur, dan bentuk Opak Sukaresik ini bergantung pada cuaca dan ke ahli antangan orang yang membuatnya. Maka dari itu, diperlukan tangan yang terampil dalam membuatnya.

Sulitnya membuat opak yang enak dan hasil yang tidak sebanding dengan usaha pembuatan dari penjualan opak ini menyebabkan mulai berkurangnya warga desa yang mau membuat opak. Selainitu, arus modernisasi sudah mulai masuk ke desa dan menimbulkan pemikiran anak-anak mereka tidak boleh meneruskan usaha pembuatan opak yang sulit ini, tetapi mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah di pabrik atau perkantoran

Hal tersebut menyebabkan keberadaan Opak Sukaresik yang renyah ini semakin terancam tidak ada yang meneruskan. Meskipun demikian, KepalaDesa Sukaresik, Bapak Ikin Asikin berkata “Saya yakin bahwa Opak Sukaresik ini tidak akan punah! Selagi masih ada warga yang membutuhkan penghasilan, maka pembuat opak tidak akan punah”. Pihaknya berharap pemerintah terus mengulurkan bantuannya kepada para pembuat Opak di Desa Sukaresik dalam bentuk apapun baik materi mau pun hasil-hasil penelitian berupa teknologi yang memudahkan pembuatan opak, sehingga warga menjadi antusias kembali membuat Opak Sukaresik yang gurih, renyah mengembang, dan limited edition ini.