Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

INFO LITBANG : KASENIAN PONTRANGAN DI CIMARAGAS

 

 

Pontrangan nyaéta kasenian nu aya di Kacamatan Cimaragas, Ciamis, Jawa Barat. Pontrangan, asal kecapna tina Pontrang nu mangrupa dadampar katuangan idangan jaman kapungkur nu aya di sabudeureun Cimaragas. Katompérnakeun, masarakat mikawanoh yén pontrangan mangrupa kasenian anu diigelan ku sababaraha urang dina raraga helaran atawa aleut-aleutan. Penari dina kasenian Pontrangan ieu katelah, Manusa Pontrang.

Di Cimaragas jaman kapungkur, pontrang nyaéta dadampar katuangan idangan pikeun susuguh ka sémah. Diantarana bubuahan, peuyeum, jrrd. Pontrang dijieun tina daun dahon, salah sahiji tatangkalan nu sok aya di walungan. Dianyam nuturkeun pola nu aya, nepi ka bener-bener bisa ngawadahan sabangsana idangan. Katompérnakeun, pontrang kasilih ku pakakas dapur tinu palastik nu leuwih awét. Hasilna, nonoman wewengkon Cimaragas beuki jauh tina kasadaran kana kakayaan budaya, hususna kana pakakas dapur nu kungsi kakoncara di jamanna.

Manusa Pontrang ieu ngigel bari dibungkus ku dadaunan nu dipaké nyieun Pontrang. Ti mimiti topi nepi ka pakéanana maké daun dahon téa. Ari Pontrangnamah tuluy dikongkorongkeun nu hasilna jadi siga taméng nu nutupan dadana. Sakilas persis jeung bebegig. Manusa Pontrang éta ngigel nuturkeun sora dog-dog nu ditakol ku grup séjén. Pontrangan ieu jadi mamanis dina helaran atawa aleut-aleutan dina raraga sukuran atawa upacara adat wewengkon Cimaragas.

Kasenian Pontrangan ieu boga pungsi pikeun ngawanohkeun ka masarakat, hususna ka para nonoman yén Pontrang téh baheula kacida ngoncrangna jeung teu bisa dipisahkeun dina urusan kulinér sapopoé masarakat. Harepanana, sangkan bisa ngaronjatkeun kasadaran jeung rasa reueus masarakat kana kaarifan lokal daérahna.

 

-Aziz Muslim-

MILANGKALA LISES KA-35

 

 

BANDUNG, (PR).- Lingkung Seni Sunda (Lises) Unpad parantos ngadeg sareng makalangan ti kapungkur. Kujalaran kitu, kanggo ngaronjatkeun potensi Lises Unpad, Saptu 25 Februari 2017 digelar Milangkala Lises ke-35 di Kampus Unpad di Jalan Raya Dipatiukur, Kota Bandung.

“Pikeun tarẻkah kanggo ngaronjatkeun kaguyuban alumni Lisẻs, dina lolongkrang kagiatan milangkala dieusi kupamilihan Pupuhu “Ikatan Alumni Lises Unpad,” sanggem pupuhu panata calagara Milangkala Lisẻs ka-35, Annisa Putri Setianingsih di Kampus Unpad Bandung.

Anjeuna nyarios, yẻn pamilihan pupuhu alumni Lisẻs ẻta mangrupikeun pamilihan anu munggaran digelar disarengan ku harepan  jungjang pangrawat Lisẻs tiasa ngaronjatkeun kaparigelan Lisẻs.

Dumasar kana warta anu diwawarkeun ku wartawan Kabar Priangan Azis Abdullah, udagan dina ieu acara numutkeun Annisa nyaẻta kanggo ngaronjatkeun silaturahmi diantawis alumni Lisẻs Unpad supados henteu “Pareumeun Obor”. Sakintenna langkung ti 200 jalmi wawakil ti tiap angkatan Lisẻs anu bakal sumping ogẻ janten hak pilih,” sanggemna.

Kagiatan ieu dilumangsungkeun dugi ka wengi disarengan ku pintonan seni.

 

sumber:

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/02/25/milangkala-lingkung-seni-sunda-ke-35-dihadiri-ratusan-peserta-394546

 

Dokbud Lises Unpad : Tari Topeng Benjang, Ujung Berung

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lingkung Seni Sunda (Lises) Unpad kembali melaksanakan penelitian dan pengembangan budaya Sunda. Pada kesempatan kali ini, Lises Unpad melakukan dokumentasi budaya Topeng Benjang di daerah Ujung Berung, Bandung. Dokumentasi dilakukan selama beberapa hari untuk memenuhi data, dimulai pada tanggal 29 Oktober kemudian dilanjutkan pada tanggal 3-4 Desember 2016.
Benjang merupakan seni tradisi yang berasal dari tatar sunda terdiri dari Benjang Helaran, Benjang Topeng, dan Benjang Gulat. Pada awalnya seni benjang dimulai dari benjang gulat, kemudian diadakan benjang helaran dengan tujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan benjang gulat. Namun, karena terdapat kekosongan waktu antara benjang helaran dengan benjang gulat sehingga di isi oleh Topeng Benjang.
Topeng Benjang terdiri dari 4 karakter, yaitu Putri, Emban (menyon), Satria, dan Rahwana. Karakter pada topeng ini mewakili setiap sifat dari manusia, seperti Putri yang memiliki sifat baik hati, Emban yang memiliki karakter lucu dan dapat menghibur, Satria yang memiliki karakter gagah berani, dan Rahwana yang memiliki sifat antagonis. Pada awalnya topeng benjang dimainkan oleh laki-laki dan semua karakter dimainkan oleh orang tersebut. Seiring berjalannya waktu, topeng benjang dapat dibawakan oleh perempuan dan saat ini keempat karakter topeng benjang pun dapat dibawakan oleh orang yang berbeda-beda dengan masing-masing karakter, tetapi masih ada yang membawakan 4 karkater langsung oleh satu orang.
Penampilan benjang yang dibawakan oleh satu orang akan mengenakan kostum dengankarakter ditumpuk, aksesoris di kepala tidak menggunakan sanggul hanya ditutup oleh kain agar mempermudah dalam pergantian karakter. Apabila dibawakan oleh orang yang berbeda, warna kostum lebih diperhatikan seperti Putri menggunakan kostum putih, Emban dengan warna merah, Satria lebih dominan dengan warna hijau, dan Rahwana menggunakan warna merah disesuaikan dengan karakter masing-masing. Pergeseran juga terjadi pada durasi tarian, pada jaman dulu tarian topeng benjang ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Pergantian setiap karakter topeng benjang berdurasi 25 menit sekali. Saat ini topeng benjang pada setiap karakternya memiliki durasi kurang lebih 3-4 menit per karakter.
Topeng Benjang memiliki ciri khas yaitu dalam gerakannya terdapat senggolan, angin-angin, dan ada yang disebut dengan mincid benjang. Pada karakter Satria dan Rahwana terdapat gerakan pencak silat yang dimaksudkan untuk memberitahu bahwa setelah topeng benjang terdapat benjang gulat. Pada karakter Emban pun terdapat gerakan pencak silat, namun dibuat main-main karena karakter dari Emban sendiri memang untuk menghibur. Ciri khas lain dari tari topeng benjang adalah tangan yang selalu mengepal hampir disetiap gerakan tarinya, bentuk kepalan tangan dalam tari topeng benjang merupakan wujud kekuatan atau keperkasaan seorang laki-laki.

MENGHIDUPKAN KEMBALI YANG HAMPIR PUNAH, LISES UNPAD MENGGELAR PAGELARAN BERTAJUK “GONDANG BADINGKUT”

1480384894958

Lises Unpad, UKM Universitas Padjadjaran yang bergerak dalam bidang  kesenian sunda kembali menyuguhkan sebuah pagelaran akhir tahun yang bertajuk drama-komedi dengan judul “GONDANG BADINGKUT” yang naskahnya dibuat seorang penulis naskah wayang terkenal di Bandung (sab,26/11/2016). Pagelaran meriah ini dilaksanakan di Lapangan Basket Bale Santika Universitas Padjadjaran, Jatinangor dan di Sutradarai oleh Dalang terkenal kang Apep A.S Hudaya S.Sos.

Tujuan diangkatnya Gondang sebagai peran utama dalam pagelaran ini adalah untuk memperkenalkan kembali kesenian tradisional Jawa Barat yang hampir punah karena tergeser oleh budaya luar yang masuk ke Jawa Barat. Gondang merupakan seni tradisi menabuh lisung dengan halu alat menumbuk beras yang biasanya dilaksanakan pada pesta panen dan menjadi ajang tempat berkumpulnya pemuda-pemudi dan masyarakat desa, sedangkan badingkut adalah kain yang tersusun oleh beberapa potongan-potongan kain berukuran kecil yang warna dan gambarnya berbeda-beda. Cerita unik dan sangat menghibur serta memberi edukasi ini berhasil menggaet penonton dengan jumlah  1.330 orang pada sesi pertama yang penontonnya merupakan anak sekolah dan 235 orang  pada sesi kedua yang penontonnya adalah umum dan mahasiswa.

Tentunya, antusias penonton sangatlah menjadi kebahagiaan tersendiri dari para pemain dan sutradara pagelaran tersebut, menurut Kang Apep “Acara Pagelaran Lises kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena bukan hanya tari dan drama yang ditampilkan, tetapi gondang dimana anak-anak lises mampu menampilkan suara yang bermelodi serta hasilnya tidak mengecewakan”, selain itu beliau juga menambahkan bahwa gondang memiliki makna tersendiri bagi kebudayaan jawa barat, karena dulu gondang ini merupakan hal yang selalu ada didalam kegiatan masyarakat sunda. Namun sekarang hal tersebut sudah jarang ditemukan.Sehingga, diangkatlah kembali kesenian gondang ini agar masyarakat tahu dan mengenal kebudayaan yang ada.

Tanggapan dari para penontonnya pun tak kalah memberikan semangat bagi Lises Unpad, “pagelaran Lises kali ini aku rasa sangat seru, lucu banget, ceritanya juga menarik. Sebagai anak muda, kita harus ikut melestarikan budaya kita sendiri “ menurut salahsatusiswi SMPN 2 Cileunyi yang telah menonton pagelaran tersebut sampai akhir.

Bintang Tamu yang turut memeriahkan acara ini pun sangat luarbiasa, yakni teh Ria KDI 3 menjadi pelengkap kemeriahan dan kemewahan dari pagelaran tahun ini. Untuk tahun berikutnya diharapkan Lises unpad akan terus selalu berkarya dan mengenalkan budaya-budaya Jawa Barat agar budaya tersebut dapat selalu terlestarikan dikalangan generasi sekarang.

LISES UNPAD MENELISIK RAKSUKAN SUNDA

1476155715682

Bandung, Lingkung Seni Sunda Universitas Padjadjaran (Lises Unpad) kembali menunjukkan eksistensinya dalam melestarikan budaya sunda dengan mengadakan sebuah acara Diskusi Budaya berbentuk Talkshow dengan tema bahasan mengenai “Raksukan Sunda”. Acara yang mempunyai tag line “Kuring wanoh tur mikacinta raksukan sunda” ini berlangsung pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 pada pukul 13.00-17.00 bertempat  di BaleRumawat  kampus   Unpad Dipati Ukur.

Diskusi budaya ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Penelitian dan Pengembangan Lises unpad yang bercermin terhadap tri darma perguruan tinggi yaitu pengembangan serta penelitian, khususnya di bidang kebudayaan sunda. Agar senantiasa lestari sehingga generasi masa depan masih dapat mengetahui serta merasakan akan kekayaan budaya sunda yang ada saat ini.  Diskusi Budaya ini membahas seputar Raksukan Sunda atau pakaian khas orang sunda yang biasanya dipakai baik untuk kegiatan sehari-hari maupun kegiatan tertentu seperti pangsi dan kebaya.  “Pada acara talkshow ini dibahas secara tuntas mengenai pangsi dan kebaya mulai dari filosofi, maksud, serta tujuan penggunaan yang tepat untuk kedua jenis pakaian ini” tutur Siti Aminah.  Dengan mengundang pembicara-pembicara yang berkompeten dalam bidangnya seperti kang M.Asep Hadian Adipraja adalah seorang pemerhati budaya, selanjutnya adalah Prof. Drs. Jakob Sumardjo adalah seorang filsuf dari ITB dan yang terakhir adalah kang Deri Eka Firmansyah, S.Pd, serta di pimpin oleh moderator Siti Hajar Riyanti S.P.

Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 160 orang mulai dari kalangan mahasiswa hingga para pemerhati budaya sunda  ini berlangsung seru dan interaktif antara audience dan para pembicaranya. “ Harapan dari setelah berlangsungnya acara ini adalah selain menambah wawasan tentang Raksukan Sunda juga agar supaya generasi muda dapat terus melestarikan dan mencintai budaya sunda sehingga tidak kalah oleh budaya barat yang semakin hari semakin mengikis kearifan-kearifan local yang ada”, tutur Siti Aminah sebagai ketua pelaksana.

BERKOMITMEN MELESTARIKAN BUDAYA SUNDA, LISES UNPAD MENYELENGGARAKAN ‘EVALUASI LATIHAN RUTIN LISES UNPAD 2016’

1474341651605-1

Dalam rangka menjaga eksistensinya sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa unggulan di Universitas Padjadjaran, Lingkung Seni Sunda Universitas Padjadjaran (Lises Unpad) menyelenggarakan sebuah program bertajuk Evaluasi Latihan Rutin Lises Unpad 2016, Sabtu, 17 September 2016 di Auditorium Bale Santika Kampus Unpad Jatinangor. Seperti namanya, program tersebut merupakan suatu ajang unjuk pangabisa (unjuk kebolehan) dari peserta Latihan Rutin yang diawali sejak bulan Maret hingga hari-H kegiatan puncak. Adapun peserta latihan yang berhak mengikuti evaluasi adalah anggota Lises Unpad di tiga angkatan termuda: Wisnuwarman, Purnawarman, dan Indrawarman. Jumlah peserta tercatat sebanyak 93 orang dibagi menjadi 72 orang penari dan 21 orang pemusik (nayaga).

Program yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali ini juga merupakan perwujudan dari tujuan Lises Unpad yang tertuang dalam AD/ART yang berbunyi bahwa Lises Unpad bertujuan untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan budaya Sunda. Latihan Rutin dan Evaluasi Latihan Rutin merupakan satu paket program yang merujuk kepada tujuan Lises Unpad yang kedua yakni melestarikan budaya Sunda. Sebagai gambaran, Evaluasi Latihan Rutin Lises Unpad tahun ini di setting persis seperti kegiatan Resital Kesenian di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI Bandung) dengan dibantu oleh Kang Ajey (Dana Komara), Kang Agus Kandiawan, dan Kang Yuli Sunarya sebagai Girang Pangajen (Dewan Juri). Hanya saja, rangkaian acaranya dikemas lebih fleksibel dan segar sehingga penonton tidak menyadari bahwa program ini merupakan suatu ujian hasil latihan.Penampilan dari tim Rampak Kendang Lises Unpad semakinmemeriahkan acara ini.

Acara dimulai pada pukul 16:00 WIB dan dibuka langsung oleh sambutan dari Ketua Pelaksana Echis Nurfauziah (Fapet 2013) dan Ketua Umum Lises Unpad Widi Nugraha (FPIK 2012). Acara dilanjutkan dengan sajian Karawitan Gending pada sesi I dan Tari Tradisional di sesi II. Hal itu membuat acara ini diapresiasi langsung dan positif oleh Pendamping Lises Unpad Kang Gilang Nur Alam dan pejabat rektorat lainnya. Penonton yang mayoritas orang tua peserta pun turut memberikan apresiasi positif dan mengucapkan terima kasih kepada panitia/Lises Unpad karena bisa menyaksikan putra/putrinyasecara langsung menyajikan kesenian Sunda baik karawitan maupun tari tradisional.

Padahal, tidak semua peserta memiliki dasar berkesenian sebelumnya. Peserta pun berasal dari berbagai daerah. Selain dari Jawa Barat, peserta pun ada juga yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Medan dan Kalimantan. Akan tetapi, program ini mampu dan berhasil meningkatkan motivasi mahasiswa Universitas Padjadjaran walau berbeda latar belakang budaya untuk satu tujuan yaitu melestarikan budaya Sunda.

Rilis oleh : Lises Unpad

Dokumentasi Budaya Lises Unpad : Upacara Ngertakeun Bumi Lamba

_MG_8989

            Lingkung Seni Sunda (Lises) Unpad kembali mengadakan kegiatan Dokumentasi Budaya dalam rangka penelitian dan pengembangan. Objek dokumentasi, kali ini adalah Ngertakeun Bumi Lamba di Gunung Tangkuban Parahu Lembang, yang dilaksanakan pada hari Minggu 26/Juni 2016 .

         Ngertakeun Bumi Lamba merupakan salah satu tradisi yang dianut oleh kepercayaan Sunda Wiwitan. Ngertakeun Bumi Lamba ini merupakan sebuah ritual upacara adat yang ditujukan untuk mensucikan gunung dan sebagai wujud terima kasih dan cinta dari manusia untuk alam dimana kita harus mensejahterakan alam dan diri kita sendiri karena kita akan berpulang dan tinggal di bumi ageung, yakni alam semesta dan bumi alit yaitu diri kita sendiri. Ini adalah sebuah Upacara tahunan di puncak Gunung Tangkuban Parahu, di gelar bertepatan dengan perjalanan matahari yang baru mulai kembali dari paling utara bumi menuju selatan, yaitu di setiap bulan ‘kapitu’ dalam hitungan Suryakala, kala-ider (kalender) sunda. Adapun untuk peserta upacaranya sendiri tidak hanya berasal dari masyarakat tatar sunda tetapi di ikuti berbagai suku dari sabang sampai merauke yang memiliki kepercayaan yang sama atas Gunung Tangkuban Parahu sebagai Gunung Agung dan Purba yang wajib untuk disucikan.

            Pada zaman leluhur, Gunung Tangkuban parahu dipercayai sebagai gunung terbesar di jagad raya ini sehingga Gunung Tangkuban Parahu diagungkan oleh penganutnya. Ditambah dengan pernah meletusnya gunung agung ini menambah  kepercayaan masyarakat sunda wiwitan semakin menjaga gunung ini karena mereka menganggap alam telah murka. Untuk menjaga kestabilan alam para penganut Sunda Wiwitan, maka ritual Upacara Ngertakeun Bumi Lamba dilaksanakan di Tangkuban Perahu. Upacara ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya untuk penanggalannya sendiri ditentukan berdasarkan perhitungan bulan.

            Upacara kali ini berbeda dengan upacara tahun lalu, kali ini ada pergantian pemimpin adat, yaitu Jaro Wastu yang telah menjabat sebagai pemimpin adat selama 8 tahun. Kebetulan pada tahun ini digantikan oleh Jaro Manik yang harus memimpin salama 8 tahun atau satu windu berikutya.

            Upacara Ngertakeun Bumi Lambah ini terdiri dari beberapa rangkaian, dimulai dari pengambilan air dari seluruh sumber mata air yang dianggap suci atau keramat dari Sabang sampai Merauke. Setah air-air tersebut terkumpul, kemudian dilakukan ritual Mipit Amit yang dilaksanakan di Babakan Siliwangi. Ritual Mipit Amit ini sebagai bentuk permohonan izin kepada leluhur (sasadu) untuk melaksanakan Upacara Ngertakeun Bumi Lamba. Isi ritual Mipit Amit adalah memberikan doa dan menyatukan atau mempersekutukan air dari berbagai sumber mata air di berbagai daerah untuk dijadikan air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak Upacara Ngertakeun Bumi Lamba di gunung Tangkuban Parahu tersebut.

             Setelah dilaksanakannya ritual Mipit Amit ini dilanjutkan dengan penjemputan sesajen, batu, air dari berbagai daerah untuk disatukan dan disucikan pada saat upacara puncak. Ketika semua sesajen dan persembahan lain terkumpul dimulailah upacara puncak yang terdiri dari beberapa rangkaian yaitu :

  1. Rajah Bubuka, dimana Jaro mulai membuka upacara dengan memaparkan tujuan dari dilakukan Upacara Ngertakeun Bumi Lambah ini. Rajah sendiri memiliki arti ungkapan do’a untuk Leluhur dan Tuhan YME. Dimana sifat dari do’a tersebut berbentuk pemujaan yang diiringi lantunan musik yang digunakan untuk berdo’a dan rajah ini merupakan rajanya do’a yang artinya do’a yang memiliki kemaha agungan.
  2. Ngawening (menghening), mengosongkan fikiran mengenai duniawi, dan membiar alam untuk berbicara kepada kita. Memikirkan hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mensejahterakan alam dan menjaga kestabilannya.
  3. Mudra (ngibing), merupakan lantunan doa yang sudah tidak bisa diucapkan melalui kata-kata. Sehingga hanya gerak tubuhlah dengan diiringi lantunan musik yang berisikan lantunan irama doa-doa yang dapat melakukannya. Mudra ini dilakukan dengan cara merefleksikan gerak badan terhadap lantunan musik. Setiap gerakan di dalam mudra memiliki arti tersendiri.
  4. Sambung Tangan, merupakan ritual penyampian/pelantunan doa dari masing-masing kepala suku dari berbagai daerah yang menghadiri Upacara Ngertakeun Bumi Lamba ini. Pelantunan do’a dilakukan sesuai dengan adat dari masing-masing suku.
  5. Larung, merupakan rangkaian terakhir dari Upacara Ngertakeun Bumi Lamba ini dimana ritual ini dilakukan di Kawah Ratu Gunung Tangkuban Parahu. Larung ini terdiri dari persembahan hasil alam (sesajen) ke pada alam dengan melemparkan sesajen yang telah disucikan ke dalam kawah.

      Menghormati Gunung sebagai tempat ‘kabuyutan’ (sumber air, makanan atau juga leluhur),mengingatkan kepada kita, bahwa kesucian gunung adalah sumber utama mahluk di sekitar gunung tersebut, Gunung adalah Pakuan bumi di semesta ini, gunung menjadi sumber nilai spiritual dan budi pekerti yang mendasari perilaku yang berbudaya bagi umat manusia di muka bumi, sebagaimana nama SUNDA yang melekat pada Gunung Tangkuban Parahu ( Purba Kancana Parahyangan).

         Dengan diadakannya upacara ini, maka dampak lainnya adalah, masyarakat sekitar, begitu juga pemerintah akan sadar, bahwa karena gunung ini sumber air, maka kelestarian hutannya harus dijaga ” Mulasara Kabuyutan “. (Litbang Lises Unpad)

Carita Sunda

Waluh Emas Sakola

Ku : Nurvina

Dina hiji mangsa aya janda anu geus kolot anu cicing di kampung ngaranna Ema Icoh. sapopoéna Ema Icoh sok sorangan, sabab Ema Icoh teu bogaeun budak, sabenerna mah Ema Icoh téh hayangeun boga budak, améh aya nu ngabantuan gagawé.

Pas ka sorénakeun Ema Icoh indit ka leuweung néangan suluh, geus tengah jalan Ema Icoh panggih jeung buta anu gedé awakna, gedé pisan kawas rektorat. “Héy, manéh rék kamana?” buta nanya. “kuring mah rék néangan suluh kadieu téh, punten ngiring liwat”, Ema Icoh ngajawab. Hahaha “manéh hégaé liwat ngan manéh kudu méré anak jalma keur di didik ku kuring”, ceuk buta. terus Ema Icoh ngajawab “pan Kuring mah teu boga budak, aya ogé anak hayam”.

Tidinya buta gedé méré binih waluh. ceuk si Buta “hey manéh, yeuh ku kuring dibéré binih waluh, pelakeun diharepeun imah, kadé ulah dikolek, tah salila dua minggu manéh bakal meunang budak, ngan inget geus umur genep taun ka kuringkeun deui urang ka sakola keun”.

Saatos dua minggu, éta waluh katingal buahan lebet pisan aya hiji waluh gedé pisan béda jeung ukuran waluh biasana. Ema Icoh terus mawa éta waluh terus dibelah ari pas ditingal téh aya orok geulis pisan, tidinya wéh orok éta dingaranan Waluh Emas.

Éta budak nu ngaranna Walus Emas nu katingalna amis téh geus umur 6 taun, si buta gé geus nagih jangji waé ka Ema Icoh, tapi saméméhna téh aya nu dagang datang ka Imahna jualan peralatan sakola di wadahan dijerona téh aya patlot, panghapus jeung buku. terus tukang dagang téh ngomong kieu : “lamun budak Ema sakola, kadé ulah poho kudu mawa patlot, panghapus jeung buku”.

Sanajan Waluh Emas arék disakolakeun tapi keukeuh Ema Icoh ngarumas jauh ti budakna, atuh da geus 6 taun dibaturan, maénya Ma Icoh sorangan deui. pok na Ema Icoh ka Waluh Emas “ Neng, kadé lamun badé sakola tong hilap ieu wadah candak, dijerona aya patlot, panghapus jeung buku. éta patlot gunana keur nyatet lamun guru nerangkeun téh catet, lamun salah nyatetna gunakeun éta panghapus, nyatetna kadé ulah dina témbok jeung méja tapi dina buku nya!”. ceuk Waluh Emas ngajawab papatah Ema Icoh “ muhun ma doakeun wé nya sing suksés, lamun bérés sukses mah bakal balik deui kadieu ma”.

Si Buta geus kesel nungguan diluar “hayoh buru ulah lila teuing bisi kaburu tutup pendaptaranana”, ahirna Waluh Emas angkat ka kota nu bakal diurus ku Buta, nyiar élmu améh pinter jeung bener.

Sajak Sunda

Dangding

Ku : Rima

Sagara ngocèak malapah garah

Langit eundeur beunang ku peurah

Matana nyurilak nyorot teu napak

Meureumkeun srangèngè nu ngajampè

 

Dangding ngagedig leumpang na awang-awang

Taya rupa kur sora nu kabuka

Nitis dèwa nurunkeun tahta

Mangku jalma nu teu boga rasa

 

Lain siksa lain dosa

Lain naraka lain surga

Lain bagja lain doraka

Tapi malaikat nu rèk ngabèat